به وبسایت انیک خوش آمدید

آخرین محصولات انیک

شربت بطری

شربت بطری شربت بطری شربت بطری شربت بطری
ادامه

نکتارطبیعی

نکتارطبیعی نکتارطبیعی نکتارطبیعی نکتارطبیعی
ادامه

آبمیوه های طبیعی

آبمیوه های طبیعی آبمیوه های طبیعی آبمیوه های طبیعی آبمیوه های طبیعی
ادامه

انیک واحد نمونه صنایع غذایی

محصولات انیک

محصولات انیک به تفکیک وگروهبندی محصولات

  • همه
  • آبمیوه ها
  • شربت ها
  • نکتارها
  • دیگر
شربت

4 لیتری

نکتار

1لیتری

آبمیوه طبیعی

1لیتری

دیگر

توضیخات

آبمیوه طبیعی

آبمیوه طبیعی

آبمیوه طبیعی

آبمیوه طبیعی

آبمیوه طبیعی

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

دیگر

آبمیوه طبیعی

محصولات جدید انیک

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی

محصول جدید انیک

بزودی

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی

محصول جدید انیک

بزودی

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی

محصول جدید انیک

بزودی

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی

آخرین اخبار انیک

انیک،همان طعم تازگی