• انیک،همان طعم تازگی
  انیک طعمی تازه ولذت بخش،آبمیوه ونکتار طبیعی
  طعمی به یاد ماندنی

  بچشید و لذت ببرید
  انیک،طعمی متفاوت

 • انیک طعمی ماندگار
  بچشید و لذت ببرید
  حس تازگی وطراوت

  طعمی به یاد ماندنی
  انیک طعمی تازه ولذت بخش،آبمیوه ونکتار طبیعی

 • آب آلبالوانیک

  طعمی متفاوت را تجربه کنید
  انیک
  انیک،همان طعم تازگی

  انیک،همان طعم تازگی

 • شربت آبلیمو انیک

  طعمی متفاوت را تجربه کنید
  انیک
  انیک،همان طعم تازگی

  انیک،همان طعم تازگی

به وبسایت انیک خوش آمدید

آخرین محصولات انیک

شربت پرتقال انیک

شربت پرتقال انیک
ادامه

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک
ادامه

شربت های انیک

شربت های انیک
ادامه

انیک واحد نمونه صنایع غذایی

انیک همان طعم تازگی،باانیک انرژی ازراه میرسه

گالری محصولات انیک

محصولات انیک به تفکیک وگروهبندی محصولات

 • همه
 • شربت های انیک
 • نکتارطبیعی انیک
نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

شربت های انیک

نکتارطبیعی انیک

نکتارطبیعی انیک

محصولات جدیدانیک 

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی

محصولات جدیدانیک

Comming Soon

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی

محصولات جدیدانیک

Comming Soon

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی

محصولات جدیدانیک

Comming Soon

محصول جدید انیک دستاورد واحد تحقیق وتوسعه انیک بزودی